آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به دلیل بسته بودن خیابانهای اصلی جهت تردد دسته ها و هیئت های مذهبی، 100 دستگاه ناوگان اتوبوسرانی در اختیار هیئت های مذهبی جهت جابجایی عزاداران حسینی به  مزار شهدا محل اصلی برگزاری مراسم قرار خواهند گرفت. همچنین 10 دستگاه اتوبوس در اختیار راهور محترم ناجا جهت انسداد معابر منتهی به محل برگزاری مراسم و 3 دستگاه دراختیار سازمان صدا و سیما می باشند.شایان ذکر است جهت رفاه حال مادران دارای کودکان شیرخوار یکدستگاه اتوبوس به عنوان اتاق مادر و کودک و نیز یکدستگاه اتوبوس جهت نگهداری افراد گمشده در محل برگزاری مراسم مستقر خواهند بود.