آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، در آستانه سال تحصیلی به منظور بازآموزی آیین نامه سرویس مدارس و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز آشنایی با سامانه سپند، کارگاه آموزشی رانندگان سرویس دانش آموزی در محل دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری بیرجند برگزار گردید.

در این مراسم در ابتدا ریاست سازمان ضمن تبیین سامانه پایش دانش آموزی ( سپند) و مراحل گزینش شرکتها، رانندگان و نحوه گزینش آنها، به لزوم استفاده از برچسب سرویس مدارس که شامل QR  کد اختصاصی جهت صحت سنجی سرویس مدرسه و اطلاعات خودرو و راننده می باشد، تاکید کردند و بیان نمودند سرویسهای مدرسه ای که فاقد برچسب مذکور باشند توسط پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه خواهند شد.

در ادامه جناب آقای دکتر جاوید شهردار محترم بیرجند، ضمن عرض خوشامدگویی و خداقوت به رانندگان سرویس مدارس به اهمیت استفاده از سامانه سپند تاکید نمودند.

در پایان نماینده محترم پلیس راهور به بیان نکاتی در خصوص افزایش ایمنی خودروهای سرویس مدرسه، نظارت بر راننده و خودرو توسط شرکتها ، آیین نامه و مقررات سرویس مدرسه پرداخت

همچنین در این مراسم از برچسب سرویس مدرسه که در سراسر کشور یکسان می باشد و شامل پلاک خودرو و کد QR  اختصاصی می باشند رونمایی شد.