آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، جلسه تعامل و هم اندیشی ریاست سازمان با فرمانده محترم پلیس راهور استان در خصوص ساماندهی وانت بارها و نظارت بهینه بر پارکینگ های شهری در محل این سازمان برگزار گردید