آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اخذسند حمل باردرون شهری ( باربرگ ) و پرسش وپاسخ به سوالات ومشکلات فعالین حوزه حمل باردرون شهری وحومه . 

درراستای تاکید دفتر فنی و حمل ونقل وترافیک استانداری و مصوبات صورتجلسه ارسالی از آن دفتر ، کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی فعالین حوزه حمل ونقل باردرون شهری با نحوه اخذ سند حمل بار ( باربرگ ) درمحل مرکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه شهرداری تشکیل گردید. درابتدای این جلسه ، جناب آقای دکترغلام پور ریاست سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافرشهرداری ضمن خوش آمدگویی به حضار درجلسه ، بر تمکین فعالین این حوزه از دستورالعمل ساماندهی حمل باردرون شهری تاکیدنمود و یادآور گردید که کلیه مالکین عزیز می بایست جهت جلوگیری از قطع سهمیه سوخت خودروهای خود ،نسبت به دریافت باربرگ برپایه پیمایش وعملکردی اقدام نمایند. سپس درادامه ،رضایی کارشناس حوزه حمل باردرون شهری سازمان حمل ونقل شهرداری، نحوه ی صدور باربرگ وچگونگی افزایش سهمیه سوخت خودروها بر پایه عملکردوپیمایش را برای حاضران درجلسه تشریح نمود .درپایان این دوره آموزشی، مهندس قلی زاده از شرکت پخش فراورده های نفتی ، نکاتی رادر خصوص نحوه واگذاری سوخت دیزل به خودروهای باردرون شهری و دستورالعملهای مربوط به آن را ارائه نمود.