آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی مدارس و دانشگاهها و همچنین تعطیلی اماکن و مراکز عمومی, جابجایی مسافر ناوگان اتوبوس رانی در ۳ روز گذشته نسبت به سه روز قبل از آن ۲۵درصد کاهش داشته است .
رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند عنوان کرد
برابر آمار مستخرجه از سیستم بلیت الکترونیک در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه تعداد مسافر جابجا شده توسط ناوگان اتوبوس رانی ۱۶۴/۶۰۴ نفر بوده است که در سه روز کاری بعد از آن به ۱۲۴/۲۵۷ نفر کاهش یافته است .
غلام پور افزود:به دنبال کاهش ۲۵ درصدی جابجایی مسافر به منظور جلوگیری از استهلاک اتوبوس ها و کاهش هزینه های ناوگان به تناسب از تعداد اتوبوس های فعال در خطوط کاسته خواهد شد.