آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، در پی شیوع ویروس کرونا و به منظور پیشگیری آن در نقاط مختلف شهر این سازمان  ضد عفونی ایستگاههای اتوبوس شهر و ناوگان اتوبوسرانی را  در دستور کار روزانه قرار داده است. بدین منظور هر شب ایستگاهها و داخل اتوبوس ها با استفاده از مواد محلول ضدعفونی گننده گندزدایی میشوند.