آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری بیرجند، بنا به آمار گرفته شده از سیستم بلیت الکترونیک AFC ، در سه ماهه اول سال 97 میزان جابجایی مسافر نسبت به مدت مشابه پارسال 100 هزار نفر حدود 3.5 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش مربوط به خرداد ماه سال جاری با 80 هزار نفر افزایش نسبت به خرداد ماه 96 می باشد.

از دلایل عمده این افزایش می توان به ممنوعیت پرداخت نقدی توسط مسافرین و استفاده شهروندان از سیستم بلیت الکترونیک و ثبت آمار دقیق جابجایی مسافر اشاره نمود.همچنین افزایش هم پوشانی خطوط اتوبوسرانی در منطقه غرب مهرشهر ، اجرای  طرح لوپ بلوار جوادیه و شهرک الهیه و نیز  افزایش سیستم نظارتی برعملکرد ناوگان را نام برد.