آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، به منظور رفاه حال ساکنین روستاهای چهکند ، حسین آباد و شمس آباد ، مسیر پایانه ابوذر – چهکند که با دو دستگاه اتوبوس سرویس دهی می شد ، به دو خط چهکند – پایانه ابوذر و خط جدید  شمس آباد –پایانه ابوذر تفکیک گردید.

با اجرای این طرح،  سرویس دهی به چهکند توسط دو دستگاه  مینی بوس جدید کولر دار و شمس اباد توسط یکدستگاه مینی بوس جدید کولر دار صورت می پذیرد که باعث حذف مسیر اضافه شمس آباد- حسین آباد از مسیر خط چهکند – پایانه ابوذر قبل گردید که از مزایای آن به کاهش طول سفر و زمان انتظار مسافرین می باشد.