آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

دسته: عملکردها
بازدید: 256

برای اطلاع از شرایط فایل زیر را دانلود نمائید.

دانلود فایل مزایده

1000 کاراکتر باقیمانده است