آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

در آستانه سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، در راستای بازآموزی قوانین راهنمایی و رانندگی و ضوابط سرویس مدارس کارگاه آموزشی ویزه رانندگان فعال در حوزه سرویس دهی به مدارس با همکاری پلیس راهور استان و شهرستان و آموزش و پرورش برگزار گردید. در این کارگاه نیز بر لزوم داشتن پروانه فعالیت و اشتغال، معاینه فنی، بیمه نامه و گواهی نامه معتبر، نصب برچسب سرویس مدارس، داشتن چراغ گردان و استفاده از لباس فرم تاکید شد.در پایان از برچسب ویژه سرویس مدارس نیز رونمایی شد.