آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، به دلیل پایین بودن سرانه جابجایی مسافر در مسیر شهرک امام علی (ع) (مجتمع 1500 واحدی ارتش) به پایانه ابوذر که توسط یکدستگاه مینی بوس سرویس دهی می شود، ساعات سرویس دهی این مسیر در سه زمان 7 صبح، 13 ظهر و 15 عصر از شهرک امام علی (ع) به پایانه ابوذر می باشد.