آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند به نقل از مسئول حوزه تاکسیرانی سازمان، با پیگیری ها و هماهنگی های بعمل آمده با شرکت کویر تایر تعداد 340 حلقه تایر به قیمت درب کارخانه بین تاکسیرانان توزیع گردید. ریاست سازمان در بازدید از محل توزیع تایرها ضمن تشکر از مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر و عوامل دست اندرکار اعلام نمود فرآیند تحویل ادامه خواهد داشت و تاکسیرانان در این خصوص نگرانی و دغدغه نداشته باشند.