آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، جلسه هماهنگی ریاست سازمان و مدیرعامل شرکت کویر تایر در خصوص تامین لاستیک تاکسیرانان برگزار گردید. در این جلسه مدیرعامل محترم شرکت کویر تایر اعلام نمود در شرایط فعلی که جامعه ملتهب از تحریم های ظالمانه استکبار جهانی می باشد ، این کارخانه آمادگی خود را جهت تامین تایر تاکسیرانان بیرجند به قیمت درب کارخانه اعلام می دارد و در ادامه ریاست سازمان ضمن ارائه گزارشی از تعداد تایرهای مورد نیاز و تعداد تایرهای توزیع شده مراتب قدردانی و سپاس خود را از مهندس زینلی و مجموعه کارکنان کارخانه ابراز نمود.