آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

با عنایت به انعقاد تفاهم نامه سه جانیه فی مابین اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور، شرکت بیمه دانا وبانک قرض الحسنه مهر ایران، امکان صدورکلیه بیمه نامه ها اعم از شخص ثالث، بدنه،تکمیل درمان،آتش سوزی منزل مسکونی، عمر، حوادث ومسئولیت با تسهیلات با کارمزد صفردرصد وبا بازپرداخت12 ماهه با ارائه یک فقره چک ضمانتی میسر گردیده است. لذا متقاضیان بهره مندی از این مزایا به نمایندگی بیمه دانا واقع درخیابان قدس‏- نرسیده به تقاطع عدل،نمایندگی آقای علی سلیمانی مراجعه نمایند.ضمناً یاد آوری می گردد متقاضیان بیمه تکمیل درمان حداکثر تا تاریخ15‏/2‏/98 فرصت دارند به آن نمایندگی مراجعه ونسبت به تکمیل اطلاعات اقدام نمایند.