آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، سرویس دهی به نمازگزاران و شرکت کنندگان در مراسم روز قدس به شرح ذیل صورت پذیرفته است.

جابجایی شهروندان به محل برگزاری مراسم روز قدس و نماز جمعه با 60 دستگاه اتوبوس در خطوط شهری

سرویس دهی رایگان به مسیرهای حومه شهر از جمله شوکت آباد ، شهرک بعثت، حاجی آباد و امیرآباد، شمس آباد، شهرک چهکند، دستگرد و نیز مسیر شهری شهرک بهزیستی و الهیه

همچنین جهت همکاری با صدا و سیما جهت استقرار دوربین های خبری 6 دستگاه اتوبوس در اختیار این سازمان قرار گرفت و نیز 13 دستگاه اتوبوس در اختیار پلیس راهور جهت سد معبر قرار گرفته است .