آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، با توجه به تغییر ساعت کار ادارات و بانکها از اول تیرماه ، به منظور رفاه حال شهروندان محترم و کارمندان عزیز، فعالیت ناوگان نیم ساعت زودتر از روزهای قبل آغاز خواهد شد. لازم به ذکر است برنامه ریزی به شکلی صورت پذیرفته است که اولین اتوبوس از ابتدای هر خط و همچنین انتهای هر خط حداکثر از ساعت 5:40 دقیقه شروع به کار نماید. لذا شهروندان محترم در صورت تاخیر از ساعت شروع ناوگان در هر خط مراتب را به شماره تلفن های 32226545 و 32311500 مراکز بازرسی و کنترل خطوط اتوبوسرانی با ذکر آدرس ایستگاه محل انتظار اعلام نمایند.