آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند،جابجایی مسافر در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۲۰درصد کاهش داشته است که از دلایل آن می توان به تعطیلی مدارس و دانشگاهها و تردد کمتر همشهریان در ماه مبارک رمضان نام برد.

شایان ذکر است در راستای رضایت همشهریان و عدم افزایش  زمان انتظار مسافر با توجه به کاهش تعداد مسافر از تعداد اتوبوسهای فعال در خطوط کاسته نشده است و این به معنای تغییر نکردن میزان  هزینه های نیروی انسانی و هزینه های جاری و استهلاک اتوبوس  علیرغم  کاهش درآمد می باشد.

پیش بینی میشود با عنایت به اینکه ۲۰ تا ۲۵درصد جامعه  آماری جابجایی مسافر مربوط به دانش آموزان و دانشجویان می باشد روند کاهش جابجایی مسافر در سه ماهه تابستان نیز ادامه خواهد داشت.