آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، جلسه ای مشترک با حضور دهیار روستای دستگرد جهت بررسی مشکلات خط دستگرد و تبادل نظر در راستای خدمات رسانی بهتر به  ساکنین این روستا تشکیل شد.

در این جلسه مقرر گردید با توجه به کاهش سرانه مسافر در سه ماهه دوم سال 98، سرویس دهی در ساعات اوج سفر هر 45 دقیقه و در ساعات عادی هر 60 دقیقه صورت پذیرد.

همچنین مقرر شد در جهت سهولت در تردد ساکنین به  روستا، سرویس دهی از مسیر میدان فرودگاه به مسیر پل زیرگذر مهرشهر و بلوار مسافر تغییر یابد.