آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، در راستای ساماندهی به امر حمل و نقل دانش آموزان مدارس، سامانه پایش دانش آموزی ( سپند) با همکاری وزارت خانه های کشور، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی در سال 97 تهیه و طراحی شده است.

و بنا به ابلاغیه وزارت کشور تمامی کاربران در امر حمل و نقل دانش آموزی اعم از شهرداری، آموزش و پرورش، شرکتهای حمل و نقل درون شهری، مدارس، رانندگان و اولیای دانش آموزان متقاضی سرویس ، باید در این سامانه ثبت نام نمایند.

از مزایای این سامانه به افزایش امنیت و ایمنی دانش آموزان، ایجاد حس آسودگی خاطر والدین با رصد زمان و مسیر رفت و برگشت فرزند خود در اپلیکیشن سپند، هویت سازی و متمایز کردن رانندگان سرویس مدارس از سایر رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، سهولت در ثبت درخواست سرویس مدرسه توسط مدارس و اولیا و تخصیص سرویس به آنها نام برد.

شایان ذکر اپلیکیشن این سامانه در سایت بازار موجود و قابل نصب می باشد. همچنین از طریق آدرس www.irtusepand.ir   کاربران می توانند اقدام به ثبت نام و از سامانه استفاده نمایند.