آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، بنا به پیگیری های صورت گرفته از طریق شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان خراسان جنوبی، به منظور کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از ایراد خسارت به اتوبوسهای فعال در حمل و نقل درون شهری بیرجند، توزیع سوخت یورو 4 ناوگان اتوبوسرانی از تیرماه سال جاری شروع شد.

دکتر غلام پور رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند عنوان کرد: بدنبال نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و خرید اتوبوسها و مینی بوسهای جدید که دارای استاندارد ساخت موتور یورو4 و یورو 5 می باشند و ضرورت مصرف سوخت

استاندارد برای اینگونه اتوبوس ها با همکاری و مساعدت شرکت توزیع نفت استان سوخت مصرفی کل ناوگان اتوبوسرانی بیرجند به یورو 4 تغییر یافت.

به دلیل عدم انباشت سوخت در مخازن نگهداری شرکت نفت استان،  سوخت یورو4 از تربت حیدریه به بیرجند حمل می گردد که در واقع سوخت مصرفی ناوگان به دلیل مسافت به میزان حدود 550 ریال بیشتر هزینه دربردارد.

همچنین غلام پور افزود : با توجه به موافقت شرکت نفت با احداث جایگاه توزیع نفت گاز یورو 4 وسایل نقلیه حمل و نقل درون شهری توسط سازمان حمل و نقل بار مسافر، عملیات احداث جایگاه توزیع سوخت یورو 4، در دستور کار قرار دارد و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.