آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، در راستای اقدامات حمایتی از رانندگان اتوبوس و مینی بوس درون شهری و در پی افزایش قیمتها و کاهش توزیع لاستیک در بازار، از ابتدای آبان ماه 97 این سازمان با همکاری اداره بازرگانی اقدام به توزیع لاستیک با نرخ مصوب و دولتی بین رانندگان حمل و نقل درون شهری نموده است.

شایان ذکر است تا کنون حدود 244 حلقه لاستیک توزیع شده است که از این تعداد 45 حلقه لاستیک اتوبوس با سایز 80*295، 143 حلقه لاستیک اتوبوس سایز 80*315 و 56 حلقه لاستیک مینی بوس سایز 16*750 می باشند.