آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، در راستای اقدامات حمایتی به تاکسیرانان و تامین قسمتی از مایحتاج خودرویی این قشر، پس از توزیع تعداد 460 حلقه لاستیک به قیمت درب کارخانه بین تاکسیرانان، از اوایل تیرماه روغن موتور  و فیلترجات مورد نیاز با نرخ دولتی نیز در اختیار آنها قرار گرفته است که تا کنون حدود 100 مورد بین رانندگان توزیع شده است و این طرح تا زمان اعلام نیاز تاکسیداران ادامه دارد. شایان ذکر است تعویض روغن و فیلترجات آن توسط پرسنل تعمیرگاهی به صورت رایگان در واحد تعمیر و نگهداری سازمان انجام می پذیرد.