آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ، جناب آقای دکتر جاوید شهردار محترم بیرجند روز یکشنبه 98/06/10 از این سازمان بازدید و جلسه ای مشترک با حضور ایشان ، ریاست، معاون و کارکنان ستادی سازمان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه ریاست سازمان ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) به بیان مشکلات واحدها و بخش های مختلف سازمان و ارائه درخواستها و پیشنهادهایی در راستای بهبود خدمات رسانی به همشهریان در حوزه حمل و نقل اتوبوسرانی،تاکسیرانی و بار و ساماندهی بهتر پارکینگ های طبقاتی و حاشیه ای پرداختند. و نیز از وضعیت درآمد و هزینه های سازمان در 5 ماه اول سال جاری گزارشی ارائه نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر جاوید شهردار محترم بیرجند بعد از عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، ضمن ارائه گزارش کلی از وضعیت مالی و پروژه های شهرداری خواستار همکاری بهتر و بیشتر پرسنل این سازمان، ارائه طرحهای کاربردی در جهت بهبود و افزایش درآمدهای شهرداری و کاهش هزینه ها در جهت رسیدن به اهداف شهرداری در ارائه خدمات بهتر به همشهریان، شدند. دکتر جاوید همچنین از این سازمان به عنوان یکی از سازمانهای هماهنگ  و منظم در انجام امور محوله ابراز رضایت و خشنودی نمودند.

همچنین ایشان بعد از پایان جلسه از بخش ها و واحدهای مختلف سازمان از جمله انبار، تعمیرگاه و مهمان سرا بازدید نمودند.