آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

دسته: عملکردها
بازدید: 1022

 رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافرشهرداری بیرجند اعلام نمود، در راستای کاهش زمان انتظار مسافرین گرامی ساکن در بلوار الهیه، خیابان کاظمیه، بلوار موسی بن جعفر (ع) و بلوار جوادیه و همچنین پوشش بهنر خدمان حمل و نقل عمومی از تاریخ  97.02.01 طرح لوپ ( رفت و برگشتی ) در مسیر اتوبوسهای خیابان الهیه و بلوار جوادیه اجرا خواهد گردید.

مهندس لطایفی از مزایای این طرح به ایجاد ارتباط بین شمال و جنوب بلوار جوادیه، کاهش زمان انتظار مسافرین دو مسیر به نصف (10دقیقه) و افزایش تعداد اتوبوسهای فعال هر مسیر به 2 برابر اشاره نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده است