آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

دسته: عملکردها
بازدید: 804

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند،جلسه بررسی و تعیین نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی این سازمان  با حضور نمایندگان خطوط مختلف شهری وپیمانکاران تحت نظارت سازمان برگزار گردید.ابتدا آقای بذرافشان کارشناس امور تاکسیرانی سازمان ضمن خیر مقدم،براهمّیت وضرورت کاربردفناوری اطلاعات درجهت ارتقای کارآیی،اثربخشی و استفاده بهینه ازمنابع با توجه به پتانسیل های فناوری اطلاعات در حوزه حمل و نقل شهری و  بهره مندی شهروندان از سیستم جامع ،راحت وبا امنّیت باهدف افزایش سطح کیفی و کمی سرویس دهی و کاهش هزینه هاو استقبال بیشترمردم ازحمل و نقل عمومی تأکیدو درخصوص چگونگی فعالیت تاکسی اینترنتی آی تاکسی توضیحاتی ارائه نمودندودر ادامه هریک از نمایندگان به بیان دیدگاهها و نظرات خوددرخصوص نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی پرداختند.

1000 کاراکتر باقیمانده است